Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας

Epixeirein3

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας, επιλέγει τον κατάλληλο χρόνο και το επιχειρηματικό περιβάλλον όπου θα ασκήσει τις δραστηριότητες του.

Στην πορεία αυτών των δραστηριοτήτων του, θα ανακαλύψει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα, που θα οδηγήσουν σε οφέλη ή μη της επιχείρησης του.

Αναφορικά, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μερικά πλεονεκτήματά όπως:

  • Ο επιχειρηματίας λειτουργεί ως κύριος του εαυτού του, δεν λαμβάνει εντολές από κανέναν.
  • Ο επιχειρηματίας επιλέγει να ασχοληθεί με εργασιακά πεδία που τον ενδιαφέρουν άμεσα. Ο δε συνδυασμός του τερπνού μετά του ωφελίμου, συχνά έχει καλύτερα αποτελέσματα.
  • Το ευαγγέλιο του επιχειρηματία πρέπει να είναι πάντα η δημιουργικότητα και η καινοτομία.
  • Ο επιχειρηματίας ποντάρει στην υψηλή απόδοση του εγχειρήματος του, παρά τα όποια οικονομικά ρίσκα που λαμβάνει.

Στα μειονεκτήματα μπορούμε να αναφέρουμε:

  • Στην επιχειρηματικότητα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της αποτυχίας. Σε αυτόν μπορεί να οδηγηθεί κανείς πέφτοντας στην παγίδα της εύκολης επένδυσης.
  • Ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει συχνά το πρόβλημα της καθυστερημένης είσπραξης και της αυξομείωσης των κερδών. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα και δυσλειτουργία της επιχείρησης.
  • Ο επιχειρηματίας εργάζεται πολλές ώρες παραπάνω από τον οποιονδήποτε υπάλληλο, εντός και εκτός του εργασιακού χώρου.
  • Όλες οι κρίσιμες αποφάσεις, βαραίνουν τον επιχειρηματία, εκτός κι αν σε ένα καθεστώς μεγάλης εταιρείας αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.

Όλα τα παραπάνω είναι αρκετά ώστε να επιλέξει κανείς αν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στο ρόλο του επιχειρηματία. Αν μπορεί να πάρει τα ρίσκα που οι συνθήκες θα απαιτήσουν και τέλος αν είναι σε θέση να διευρύνει τους επιχειρηματικούς του ορίζοντες, επενδύοντας σε καινοτομία και δημιουργικότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο