Μεγέθυνση γραμματοσειράς:

 

Γραφιστική στο Web & στο Έντυπο (Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας)

 

Δημιουργούμε αποκλειστικά για σας, το λογότυπο, την κάρτα, τα φυλλάδια , τα banners και κάθε έντυπη προβολή της επιχείρησης σας. Ακόμη με την κατάλληλη επεξεργασία από εμάς το υλικό σας είναι έτοιμο για χρήση στην ιστοσελίδα και στα Social media σας.

*Στις τιμές πακέτων δεν εμπεριέχεται ο ΦΠΑ

*Οι τιμές πακέτων είναι ενδεικτικές γιατί κύριο μέλημα μας είναι να τις προσαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Τιμές πακέτων

 


 • ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

  (2 προσχέδια)

 • Λογότυπο :
 • Eπαγγελματική κάρτα 1 όψης:
 • Eπαγγελματική κάρτα 2 όψεων:
 • Επιστολόχαρτα:
 • Φάκελοι:
 • Εταιρικό εντύπο:
 • Φυλλάδια διανομής:
 • ΤΙμολόγια:
 • Δίπτυχο έντυπο:
 • Τρίπτυχο έντυπο:
 • Kαταχωρήσεις σε έντυπα:
 • Σχεδιασμός - σελιδοποίηση εφημερίδας,& περιοδικού:
 • Κείμενα για website:
 • Banners για website:
 • Template για newsletters:

 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  SIMPLE

 • Λογότυπο (1 προσχέδιο)
 • Eπαγγελματική κάρτα 1 όψης
 • Έπιστολόχαρτα
 • Φάκελοι
 • Εταιρικό έντυπο
 • Φυλλάδια διανομής
 • Τιμολόγια

 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  NORMAL

 • Λογότυπο (2 προσχέδια)
 • Eπαγγελματική κάρτα 2 όψεων
 • Έπιστολόχαρτα
 • Φάκελοι
 • Εταιρικό έντυπο
 • Φυλλάδια διανομής
 • Τιμολόγια
 • Καταχώρηση σε έντυπα
 • Δίπτυχο έντυπο
 • Τρίπτυχο έντυπο

 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  EXTRA

 • Λογότυπο (2 προσχέδια)
 • Eπαγγελματική κάρτα 2 όψεων
 • Έπιστολόχαρτα
 • Φάκελοι
 • Εταιρικό έντυπο
 • Φυλλάδια διανομής
 • Τιμολόγια
 • Καταχώρηση σε έντυπα
 • Δίπτυχο έντυπο
 • Τρίπτυχο έντυπο
 • Κείμενα για website
 • Banners για website
 • Template για newsletters