Μεγέθυνση γραμματοσειράς:

 

Κατασκευή Ιστοσελίδων

 

Δημιουργούμε την Επαγγελματική εικόνα ή την Εμπορική επέκταση (e-shop), μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Κάθε κατασκευή αποτελεί και ξεχωριστή - μοναδική λύση για τον επιχειρηματία, η οποια προσαρμόζεται πάντοτε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

*Στις τιμές πακέτων δεν εμπεριέχεται ο ΦΠΑ

*Οι τιμές πακέτων είναι ενδεικτικές γιατί κύριο μέλημα μας είναι να τις προσαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Τιμές πακέτων: Εταιρικές ΙστοσελίδεςCOMPANY  SIMPLE450€ *
Εφάπαξ

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  1 γλώσσα


  Έως 10 σελίδες (κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑCOMPANY   NORMAL940€ *
Εφάπαξ

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Έως 20 σελίδες (κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑCOMPANY  EXTRA1.350€ *
Εφάπαξ

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  Πολυγλωσσική


  Έως 50 σελίδες (κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας & ενδιαφέροντος


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ

 

Τιμές πακέτων: Ιστοσελίδες E-ShopE-SHOP  (Simple Catalog)730€ *
Εφάπαξ

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  1 γλώσσα


  Εταιρική παρουσίαση ('εως 2 σελίδες)


  Κατάλογος προϊόντων (έως 30 κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑE-SHOP   NORMAL1.420€ *
Εφάπαξ

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Κατάλογος προϊόντων (έως 50 κατηγορίες)


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας & ενδιαφέροντος


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑE-SHOP   EXTRA2.350€ *
Εφάπαξ

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  Πολυσιγλωσσική


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Κατάλογος προϊόντων (έως 150 κατηγορίες)


  Καλάθι αγορών


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Σύνδεση με αποθήκη (ERP)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας & ενδιαφέροντος


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ

 

Τιμές πακέτων: Εφαρμογών Ξενοδοχείων(e-booking), Κρατησεων Οχημάτων (rent car), Εκπαίδευσης (e-learning)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   (e-learning)1.350€ *
Εφάπαξ

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  1 γλώσσα


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Εφαρμογή Quiz


  Εφαρμογή διορθώσεων Quiz


  Εφαρμογή αποτελεσμάτων Quiz


  Εφαρμογή πιστοποιητικών Quiz


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ   (e-booking)1.650€ *
Εφάπαξ

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Εφαρμογή κρατήσεων (e-booking)


  Εφαρμογή φίλτρων (e-booking)


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   (rent car)1.960€ *
Εφάπαξ

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Εφαρμογή ενοικιάσεων (rent car)


  Εφαρμογή φίλτρων (rent car)


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ