Μεγέθυνση γραμματοσειράς:

 

Κατασκευή Ιστοσελίδων

 

Δημιουργούμε την Επαγγελματική εικόνα ή την Εμπορική επέκταση (e-shop), μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Κάθε κατασκευή αποτελεί και ξεχωριστή - μοναδική λύση για τον επιχειρηματία, η οποια προσαρμόζεται πάντοτε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

 

 

Ενδεικτικά πακέτα: Εταιρικές Ιστοσελίδες



COMPANY  SIMPLE



Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design



  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  1 γλώσσα


  Έως 10 σελίδες (κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ



COMPANY   NORMAL



Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design



  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Έως 20 σελίδες (κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ



COMPANY  EXTRA



Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design



  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  Πολυγλωσσική


  Έως 50 σελίδες (κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας & ενδιαφέροντος


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ

 

Ενδεικτικά πακέτα: Ιστοσελίδες E-Shop



E-SHOP  (Simple Catalog)



Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design



  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  1 γλώσσα


  Εταιρική παρουσίαση ('εως 2 σελίδες)


  Κατάλογος προϊόντων (έως 30 κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ



E-SHOP   NORMAL



Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design



  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Κατάλογος προϊόντων (έως 50 κατηγορίες)


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας & ενδιαφέροντος


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ



E-SHOP   EXTRA



Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design



  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  Πολυσιγλωσσική


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Κατάλογος προϊόντων (έως 150 κατηγορίες)


  Καλάθι αγορών


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Σύνδεση με αποθήκη (ERP)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας & ενδιαφέροντος


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ

 

Ενδεικτικά πακέτα: Εφαρμογών Ξενοδοχείων(e-booking), Κρατησεων Οχημάτων (rent car), Εκπαίδευσης (e-learning)



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   (e-learning)



Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design



  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  1 γλώσσα


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Εφαρμογή Quiz


  Εφαρμογή διορθώσεων Quiz


  Εφαρμογή αποτελεσμάτων Quiz


  Εφαρμογή πιστοποιητικών Quiz


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ   (e-booking)



Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design



  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Εφαρμογή κρατήσεων (e-booking)


  Εφαρμογή φίλτρων (e-booking)


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   (rent car)



Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design



  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Εφαρμογή ενοικιάσεων (rent car)


  Εφαρμογή φίλτρων (rent car)


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ