Κατασκευή Ιστοσελίδων

 

Δημιουργούμε την Επαγγελματική εικόνα ή την Εμπορική επέκταση (e-shop), μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Κάθε κατασκευή αποτελεί και ξεχωριστή - μοναδική λύση για τον επιχειρηματία, η οποια προσαρμόζεται πάντοτε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

 

 

Ενδεικτικά πακέτα: Εταιρικές ΙστοσελίδεςCOMPANY  SIMPLEαπό 350€

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  1 γλώσσα


  Έως 10 σελίδες (κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Σύνδεση Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑCOMPANY   NORMALαπό 650€

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Έως 20 σελίδες (κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Σύνδεση Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑCOMPANY  EXTRAαπό 950€

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  Πολυγλωσσική


  Έως 50 σελίδες (κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας & ενδιαφέροντος


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Σύνδεση Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ

 

Ενδεικτικά πακέτα: Ιστοσελίδες E-ShopE-SHOP  (Simple Catalog)από 650€

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  1 γλώσσα


  Εταιρική παρουσίαση ('εως 2 σελίδες)


  Κατάλογος προϊόντων (έως 30 κατηγορίες)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑE-SHOP   NORMALαπό 950€

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Κατάλογος προϊόντων (έως 50 κατηγορίες)


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας & ενδιαφέροντος


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑE-SHOP   EXTRAαπό 1250€

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  Πολυσιγλωσσική


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Κατάλογος προϊόντων (έως 150 κατηγορίες)


  Καλάθι αγορών


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Σύνδεση με αποθήκη (ERP)


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας & ενδιαφέροντος


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ

 

Ενδεικτικά πακέτα: Εφαρμογών Ξενοδοχείων(e-booking), Κρατησεων Οχημάτων (rent car), Εκπαίδευσης (e-learning)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   (e-learning)Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  1 γλώσσα


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Εφαρμογή Quiz


  Εφαρμογή διορθώσεων Quiz


  Εφαρμογή αποτελεσμάτων Quiz


  Εφαρμογή πιστοποιητικών Quiz


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ   (e-booking)Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Εφαρμογή κρατήσεων (e-booking)


  Εφαρμογή φίλτρων (e-booking)


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   (rent car)Ζητήστε μας Προσφορά

 • Custom design  Σχεδιασμός για κινητά & tamplets


  2 γλώσσες


  Εταιρική παρουσίαση (έως 5 σελίδες)


  Εφαρμογή ενοικιάσεων (rent car)


  Εφαρμογή φίλτρων (rent car)


  Online πληρωμές & Αντικαταβολή


  Slider, gallery, άρθρα


  Φόρμα επικοινωνίας


  Κυριότητα ιστοσελίδας


  Επεκτασιμότητα & Αναβαθμήσεις


  Αντίγραφα ασφαλείας


  Εύκολη διαχείριση


  Φιλική με την Google


  Social media & Newsletter


  Σχεδιασμένη & για ΑΜΕΑ