Ενημέρωση Ιστοσελίδων

 

Οι Ιστοσελίδες σας είναι “ζωντανοί οργανισμοί”, γι’ αυτό απαιτούν φροντίδα, η οποία μεταφράζεται σε ενημέρωση (κείμενα, εικόνες, video). Αναλαμβάνουμε την καταχώρηση του υλικού σας καθώς και τη δημιουργία πρωτότυπου.

*Η υπηρεσία μας αυτή είναι ανεξάρτητη από την standard Φιλοξενία που έχετε επιλέξει

*Στις τιμές πακέτων δεν εμπεριέχεται ο ΦΠΑ

*Οι τιμές πακέτων είναι ενδεικτικές γιατί κύριο μέλημα μας είναι να τις προσαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Τιμές πακέτων

 

 • ΚΕΙΜΕΝΑ *
 •  
 • Καταχώρηση (έως 5) 10€
 • Καταχώρηση (έως 20) 50€
 • Καταχώρηση (έως 50) 120€
 • Καταχώρηση (έως 100) 220€
 • Δημιουργία & Επεξεργασία (έως 5) 40€
 • Δημιουργία & Επεξεργασία (έως 10) 80€
 • Δημιουργία & Επεξεργασία (έως 50) 400€
 • Δημιουργία & Επεξεργασία (έως 100) 700€
 • ΕΙΚΟΝΕΣ *
 •  
 • Καταχώρηση (έως 5) 10€
 • Καταχώρηση (έως 20) 50€
 • Καταχώρηση (έως 50) 120€
 • Καταχώρηση (έως 100) 220€
 • Δημιουργία & Επεξεργασία (έως 5) 20€

 • Δημιουργία & Επεξεργασία (έως 10) 40€
 • Δημιουργία & Επεξεργασία (έως 50)200€
 • Δημιουργία & Επεξεργασία (έως 100) 400€
 • VIDEO *
 •  
 • Καταχώρηση (έως 5) 10€
 • Καταχώρηση (έως 20) 50€
 • Καταχώρηση (έως 50) 120€
 • Καταχώρηση (έως 100) 220€
 • Δημιουργία (έως 5'/ώρα) 80€

 • Δημιουργία (έως 10'/ώρα) 150€
 • Δημιουργία (έως 50'/ώρα) 250€
 • Δημιουργία (έως 100'/ώρα) 400€