Δημιουργία & Ενημέρωση Social Media

 

Δημιουργούμε, Συνδέουμε και Ενημερώνουμε τα Social media (Facebook, Google+, LinkedIn,  Tweeter, κλπ) για σας. Οργανώνουμε τις Διαφημιστικές καμπάνιες σας και προωθούμε τις σελίδες σας στo διαδίκτυο. Δημιουργούμε κείμενα, εικόνες και video, για την καλύτερη προβολή σας.

*Η υπηρεσία μας αυτή είναι ανεξάρτητη από την standard Φιλοξενία που έχετε επιλέξει

*Στις τιμές πακέτων δεν εμπεριέχεται ο ΦΠΑ  

*Οι τιμές πακέτων είναι ενδεικτικές γιατί κύριο μέλημα μας είναι να τις προσαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Τιμές πακέτων

PERSONAL
25€ * /μήνα

 • Κατασκευή Facebook, Google+, LinkedIn, Tweeter, κλπ (ξεχωριστή χρέωση έκαστο)
  This is a tooltip for the Personal package.
 • Δημοσιεύσεις έως 2/social
 • Πρωτότυπα κείμενα 'εως 0/social
 • Διαφημιστικές καμπάνιες έως 0/social
 • Δημιουργία newsletter 0
PROFESSIONAL
50€ * /μήνα

 • Κατασκευή Facebook, Google+, LinkedIn, Tweeter, κλπ (ξεχωριστή χρέωση εκαστο)
  This is a tooltip for the Professional package. You can write here anything.
 • Δημοσιεύσεις έως 4/social
 • Πρωτότυπα κείμενα 'εως 1/social
 • Διαφημιστικές καμπάνιες έως 1/social
 • Δημιουργία newsletter 1
BUSINESS
100€ * /μήνα

 • Κατασκευή Facebook, Google+, LinkedIn, Tweeter, κλπ (ξεχωριστή χρέωση έκαστο)
  This is a tooltip for the Business package.
 • Δημοσιεύσεις έως 8/social
 • Πρωτότυπα κείμενα 'εως 2/social
 • Διαφημιστικές καμπάνιες έως 2/social
 • Δημιουργία newsletter 1