Η ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα

Kainotomia Ee

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προγενέστερο άρθρο μας (Η Καινοτομία στην Επιχειρηματικότητα), δεν μπορεί να υπάρχει καινοτόμος δραστηριότητα, εάν δεν υπάρχουν δαπάνες για έρευνακαι ανάπτυξη.

Οι δαπάνες υπολογίζονται ποσοστιαία επί του ΑΕΠ κάθε χώρας.

Και αναφορικά στην Ε.Ε. έχουμε:

  • Χώρες-μέλη που υπερβαίνουν τους στόχους (Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Γερμανία κλπ) και ονομάζονται ηγέτες.
  • Χώρες-μέλη που ως ακόλουθοι (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, κλπ) βρίσκονται ένα βήμα πίσω από τις προηγούμενες.
  • Με χαμηλότερη απόδοση στην ανάπτυξη των καινοτομιών εμφανίζονται οι μέτριες χώρες-μέλη (Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, κλπ).
  • Και τέλος, οι χώρες χαμηλής επίδοσης (Βουλγαρία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία).

Ο ρυθμός ανάπτυξης των καινοτομιών όμως, δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητος από τον ρυθμό ανάπτυξης μιας χώρας. Έτσι, υπάρχουν χώρες στην Ε.Ε. που παρά την κρίση, κατάφεραν να κρατήσουν τα ποσοστά τους και κάπου να τα αυξήσουν. Από την άλλη, υπάρχουν χώρες που βιώνουν την Ευρωπαϊκή κρίση τόσο βαθιά, ώστε να βρίσκονται σε συνεχή μείωση της ανάπτυξης των καινοτομιών τους. (Ελλάδα, Κύπρος)

Φτάνει να αντιληφθούμε πως το 80% της δαπάνης για την έρευνα στην ανάπτυξη των καινοτομιών στις ανεπτυγμένες χώρες, προέρχεται από πολλές επιχειρήσεις, ενώ στο ίδιο ποσοστό στις χώρες υπό ύφεση, προέρχεται από τις επιχειρήσεις γίγαντες.

Δεδομένου ότι αυτές είναι λίγες, μειώνονται δραστικά τα κεφάλαια που μπορούν να διατεθούν.

Βασικός δείκτης της καινοτόμου δραστηριότητας, είναι ο αριθμός των ευρεσιτεχνιών που κατοχυρώνονται.

Στην Ελλάδα, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός καινοτόμων ιδεών από ιδιώτες, Πανεπιστήμια, Ερευνητικές ομάδες, που όμως δεν φτάνουν να γίνουν πράξη. Ελάχιστες ευρεσιτεχνίες κατοχυρώνονται και ακόμη λιγότερες καινοτομίες παράγονται. Ο ιδιωτικός τομέας αδρανεί στην χρηματοδότηση σε μεγάλο ποσοστό, ενώ οι κρατικοί αρμόδιοι φορείς αδιαφορούν συστηματικά.

Συνοψίζοντας να τονίσουμε πως στην επιχειρηματικότητα:

  • Χωρίς χρηματοδότηση δεν υπάρχει έρευνα.
  • Χωρίς την έρευνα δεν υπάρχουν καινοτόμες ιδέες.
  • Χωρίς καινοτόμες ιδέες δεν υπάρχει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Μετάβαση στο περιεχόμενο