Η Επιχειρηματική Ευκαιρία στην Επιχειρηματικότητα

Eykairia

Η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να ασκηθεί αν λείπει ένα βασικό συστατικό στην ανάπτυξη της.

Η επιχειρηματική ευκαιρία.

Η επιχειρηματική ευκαιρία είναι το Α και το Ω. Είναι η κατάσταση στην οποία προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνουν το μερίδιό τους στην αγορά και αποφέρουν τα μέγιστα κέρδη στην επιχείρηση.

Ο χρόνος και ο χώρος στον οποίον θα λανσαριστεί το προϊόν ή η υπηρεσία ώστε να θεωρηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, είναι βασικοί παράγοντες. Ο Επιχειρηματίας, οφείλει να παρακολουθεί άγρυπνα την αγορά, να προβλέψει την ανάγκη για ένα νέο προϊόν-υπηρεσία ή και τροποποιημένο ακόμη και εγκαίρως να το “ρίξει” στην αγορά.

Η μελέτη όμως για την ύπαρξη και εκμετάλλευση της επιχειρηματικής ευκαιρίας απαιτεί να γνωρίζουμε:

  • Πώς , πότε και γιατί εμφανίζονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες
  • Πώς, πότε και γιατί κάποιοι επιχειρηματίες, τις ανακαλύπτουν και τις εκμεταλλεύονται και άλλοι όχι
  • Πώς, πότε και γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι της εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών ευκαιριών

Είναι όμως κάθε ευκαιρία, επιχειρηματική ευκαιρία;

Και αν δεν είναι πως την διακρίνουμε;

Ο επιχειρηματίας συγκεντρώνει τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε με μια σχετική εμπειρία να είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορές.

Ακόμη, πρέπει να ξεχωρίσουμε την περίπτωση της τυχαίας επιχειρηματικής ευκαιρίας, η οποία σπάνια εμφανίζεται από αυτήν που έχουν δημιουργήσει επιχειρηματίες ασχολούμενοι συστηματικά με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Σαφώς, οι δεύτερες θα έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς εκμετάλλευσής τους.

Ποια είναι Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας;

Σημαντικό όμως να αναφέρουμε πως υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες:

  • Μεγάλων και πολλαπλών δυνατοτήτων, αλλά και
  • απλών δυνατοτήτων

Οι πρώτες, μπορούν να γεννήσουν και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες όταν πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις και να αποφέρουν μεγάλα κέρδη, ενώ η δεύτερες εξαντλούνται γρήγορα με την περιορισμένου βεληνεκούς προοπτική τους και δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο