Η αναζήτηση και ο εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών

Entopismos

Η αναζήτηση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας απαιτεί μεθοδολογία η οποία είναι πολύεπίπεδη.

  • Η αναζήτηση και τελικά ο εντοπισμός αποτελούν τον λόγο ύπαρξης ενός επιχειρηματία.
  • Ο εντοπισμός της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας πρέπει να γίνει πριν ξεκινήσει την λειτουργία της μία επιχείρηση.
  • Ο Επιχειρηματίας δεν σταματά ποτέ να αναζητά νέες ευκαιρίες.

Η ευκαιρία  για να αναγνωριστεί πρέπει να αναφέρεται σε γνωστά προϊόντα, τα οποία υπάρχουν στην αγορά και σε σχέση με αυτά. Έτσι, η ανάγκες της αγοράς αναλύονται και προσδιορίζονται επακριβώς λόγω του ότι μιλάμε πλέον για συγκεκριμένο κοινό και συγκεκριμένα οφέλη.

Μελετάται λοιπόν:

  • Σε ποιους πελάτες απευθύνεται το προϊόν.
  • Το ίδιο το προϊόν.
  • Ο τρόπος και ο χρόνος που το προϊόν θα φτάσει στους πελάτες.

Η γνώση της αγοράς είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την αναγνώριση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας.

Δεν μπορούν όμως όλοι οι επιχειρηματίες να την αναγνωρίσουν σε οποιονδήποτε κλάδο της αγοράς. Η εξειδίκευση του καθενός τον αναγκάζει να εστιάσει σε αυτές τις ευκαιρίες που είναι σχετικές με το δικό του αντικείμενο. Όλες οι υπόλοιπες, μοιραία, θα περάσουν απαρατήρητες.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η πληροφόρηση. Για να έχουν όλοι οι επιχειρηματίες ενός συγκεκριμένου κλάδου ίσες ευκαιρίες στον εντοπισμό της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας θα πρέπει να έχουν και την ίση πληροφόρηση. Πράγμα μάλλον αδύνατο.

Παρόλα αυτά, ένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν το σχέδιό του το επιχειρηματικό θα αποφέρει κέρδη. Ήδη, το κόστος της απόκτησης των πληροφοριών είναι αρκετά υψηλό. Η Υλοποίηση δε του σχεδίου αυτού, θα πρέπει να γίνει σε τρία βασικά στάδια:

  • Την ανακάλυψη
  • Την επένδυση
  • Και την δραστηριότητα

Αυτά τα στάδια είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και με μία σχέση τέτοια, ώστε με την έλλειψη του ενός και μόνον, να μην προχωρά η αλυσίδα για την εκμετάλλευση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο