Η διαμόρφωση του Επιχειρηματικού Πλεονεκτήματος

Diamorfosi Pleonektimatos

Ανακαλύπτοντας ο επιχειρηματίας μία αξιόλογη Επιχειρηματική Ευκαιρία και στην προσπάθεια του να την αξιοποιήσει, στην πραγματικότητα προσπαθεί να αξιοποιήσει και το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα που θα προκύψει από αυτή του την ανακάλυψη.

Όταν μία επιχείρηση έχει στα χέρια της ένα Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα, θα πρέπει να το διαμορφώσει καταλλήλως ώστε να της αποφέρει κέρδη, καθώς αυτό είναι που θα κάνει τα προϊόντα της να ξεχωρίζουν από τα άλλα των ανταγωνιστών της.

Το προϊόν της επιχείρησης, υλικό ή άυλο πρέπει να αξιολογείται από τον επιχειρηματία αυστηρά με την ανάλυση του κύκλου ζωής του, με την ανάλυση του χρονικού ορίζοντα της εφαρμογής του και με την ανάλυση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται.

Ως γνωστόν τα περισσότερα προϊόντα, εμπορικά, έχουν έναν ορισμένο κύκλο ζωής που μπορεί να καθοριστεί ως εξής:

  • Εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά
  • Ανάπτυξη του προϊόντος
  • Ωρίμανση του προϊόντος
  • Απόσυρση του προϊόντος

Όταν εισαχθεί ένα προϊόν στην αγορά, τα έξοδα για προβολή και προώθηση είναι πολλά και συνήθως την περίοδο αυτή δεν υπάρχουν κέρδη. Δεν υπάρχουν όμως και ανταγωνιστές. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όταν έχουν αρχίσει να υπάρχουν σημαντικά κέρδη, εμφανίζονται οι ανταγωνιστές μιμούμενοι το αρχικό προϊόν.

Σκοπός πλέον του πρωτότυπου προϊόντος είναι όχι να το μάθει το κοινό, αλλά να το ξεχωρίζει σύμφωνα με τα συστατικά του από το υποκατάστατο προϊόν.

Εν συνεχεία στην περίοδο της ωρίμανσης, βλέπουμε το πρωτότυπο προϊόν να συνεχίζει την κερδοφορία και σε αυτή να το ακολουθεί και το υποκατάστατο, έως ότου φτάσουμε στην απόσυρση λόγω της λήξης του κύκλου ζωής του προϊόντος.

Αυτό μπορεί να συμβεί, είτε λόγω του ανταγωνισμού, είτε λόγω της κακής πολιτικής του επιχειρηματία, ο οποίος φέρει την κύρια ευθύνη για την πορεία εξέλιξης του προϊόντος του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο