Είναι υγιής ο ανταγωνισμός στην επιχειρηματικότητα ;

Antagonismos

Γνωρίζουμε πως ο ανταγωνισμός ασκείται σε διεθνές επίπεδο με κάθε είδους και δυναμικότητας εταιρείες και επιχειρηματίες γενικά, που καλούνται όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να διαπρέψουν.Το τοπίο της αγοράς είναι συχνά θολό και επισφαλές.

Άλλα η ίδια η αγορά επιδέχεται διαφοροποιήσεις λόγω του προϊόντος και του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.

Με αυτό το κριτήριο μπορούμε να χωρίσουμε την αγορά σε:

  • Ανταγωνιστική αγορά,
  • Ολιγοπωλιακή αγορά και
  • Μονοπωλιακή αγορά

Στην ανταγωνιστική αγορά

Πάντοτε επικρατούσε η άποψη πως ανταγωνιστική επιχείρηση σημαίνει υγιής επιχείρηση. Ο χαρακτηρισμός είναι εσφαλμένος. Στην πραγματική αγορά, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις παράγουν ή πωλούν ένα παρόμοιο προϊόν μεταξύ τους. Πράγμα που τις φέρνει στην δυσχερή θέση του ανταγωνισμού με κάθε τρόπο.

Αγωνίζονται για μία θέση στην καρδιά του αγοραστικού κοινού.

Κάνουν προσφορές, ρίχνουν τις τιμές, χάνουν κέρδη. Τελικά καμία επιχείρηση από αυτές δεν βγαίνει κερδισμένη.

Στην Ολιγοπωλιακή αγορά

Εδώ, ένας αριθμός επιχειρήσεων προσπαθεί να διαφοροποιήσεικάπως το προϊόν ή τις υπηρεσίες του. Αυτή η μικρή διαφορά, θα δώσει μία ώθηση κερδών αρκετά σεβαστή ώστε να υπάρξει η μετάβαση της εν λόγω επιχείρησης στην κατηγορία των μονοπωλιακών που είναι και το ζητούμενο.

Δεν είναι όμως εύκολο, μιας και δεν μιλάμε για καινοτομία παρά για μία άλλη εκδοχή παρόμοιου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ο καταναλωτής μοιραία θα συγκρίνει, θα επιλέξει σύμφωνα με την ποιότητα, αλλά και με την τιμή προσφοράς.

Τέλος, στην μονοπωλιακή αγορά

Βρίσκονται επιχειρήσεις που διαθέτουν κονδύλια σε έρευνά και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την υψηλή κερδοφορία λόγω του μονοπωλιακού χαρακτήρα που έχει η δραστηριότητα τους.

Από την άλλη, βρίσκονται σε έναν διαρκή αγώνα δρόμου ώστε να βελτιώσουν την καινοτομία και να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τις Ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις που θα προσπαθήσουν να τις αντιγράψουν. Πράγμα αναπόφευκτο φυσικά. Αλλά αυτές θα συνεχίσουν, αναβαθμίζοντας προϊόντα και υπηρεσίες.

Συμπερασματικά, θα τονίζαμε πως:

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαρκή μετακινούμενα δυναμικά επίπεδα, τα οποία στο σύνολο τους ορίζουν την αγορά σε κάθε της μορφή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο