Το νέο κριτήριο στην αγορά εργασίας

Agora Ergasias

Οι κανόνες  εργασίας αλλάζουν πλέον πολύ γρήγορα και νέα κριτήρια μπαίνουν. Όλοι οι εργαζόμενοι κρίνονται πλέον, σε όποια ιεραρχική θέση κι αν βρίσκονται σε μία επιχείρηση.

Τι δεν αρκεί πλέον απόλυτα:

  • η εκπαίδευση μας
  • η πείρα μας
  • η εξυπνάδα μας

Αυτό που υπερισχύει είναι η  δυνατότητα να χειριζόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν σχετικά, ποιος θα επιτύχει και ποιος θα αποτύχει στην πορεία του εργασιακού του βίου, ποιος θα είναι «εμπορεύσιμος» και ποιος όχι.

Θεωρείται πλέον δεδομένο πως είμαστε αρκετά ευφυείς και καταρτισμένοι στο να κάνουμε την εργασία μας.

Το νέο κριτήριο βασίζεται στα προσωπικά μας, ατομικά χαρακτηριστικά:

  • Πρωτοβουλία
  • Πειθώ
  • Προσαρμοστικότητα

Η  κατανόηση των τρόπων που θα αποκτήσει και θα αναπτύξει κανείς αυτές τις δεξιότητες έχουν μέγιστη σημασία όση σχεδόν και αυτές, καθαυτές οι προσωπικές δεξιότητες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο