Η είσοδος και η παραμονή στην αγορά εργασίας

Eisodos

Εκτεταμένες έρευνες ανά τον κόσμο απέδειξαν πως μεγάλος αριθμός εργαζομένων και επιχειρηματιών, ελάχιστες προσπάθειες κάνουν για την μάθηση και βελτίωση της εργασίας τους. Και αυτό γιατί τους λείπει τι κίνητρο, φαινόμενο συνηθισμένο για τους παλαιότερους.

Όσον αφορά μεγάλο αριθμό νεώτερων, αντιμετωπίζεται συχνά το φαινόμενο της αυτοπειθαρχίας, της μη δεκτικότητας της κριτικής απέναντί τους , της επιθετικότητας ή της αμυντικότητας, ενίοτε.

Μπροστά στα διλήμματα της αξιολόγησης των κριτηρίων της επιτυχίας και με δεδομένο πάντα την άρτια εκπαίδευση, υπολογίζονται οι κάτωθι σημαντικές παράμετροι:

  • Η ικανότητα του να ακούει και να μεταφέρει κάποιος σωστά, λεκτικά το πρόβλημα
  • Η προσαρμοστικότητα και η γρήγορη δημιουργική αντίδραση στις αναποδιές
  • Η σωστή διαχείριση του ίδιου του εαυτού μας
  • Η αυτοπεποίθηση
  • Τα κίνητρα για την επίτευξη στόχων
  • Η επιθυμία της επαγγελματικής προόδου
  • Το αίσθημα της περηφάνιας μετά από μια επαγγελματική επιτυχία
  • Η συμμετοχή στην ομαδική αποτελεσματικότητα
  • Η ικανότητα για συνεργασία
  • Η επιθυμία για συνεισφορά

Και οι δέκα παραπάνω παράμετροι, ελάχιστα εξαρτώνται από την εκπαίδευση, τους πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους.

Αντίθετα εξαρτώνται άμεσα από τις φυσικές ατομικές δεξιότητες , τις δεξιότητες που αναπτύσσονται σε ομάδες και τις πρωτοβουλίες.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο