Όταν η Επιχείρηση οδηγεί την Τεχνολογία

Asf 2

Για να κατασκευάσουμε μια επιτυχημένη σελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Shop), θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Αυτή της τεχνολογίας, των κοινωνικών ζητημάτων αλλά κυρίως αυτή της επιχειρηματικότητας.

Η υποστήριξη και η γνώση και μόνο των προγραμματιστών δεν είναι αρκετή.

Για να έχουμε ένα επιτυχημένο E-shop είναι απαραίτητο:

  • Να έχουμε θέσει σαφείς επιχειρησιακούς στόχους.
  • Να γνωρίζουμε πως θα επιλέξουμε την σωστή τεχνολογία ώστε να επιτύχουμε στους στόχους αυτούς.

Πρώτα καταστρώνουμε σχέδιο ανάπτυξης της ιστοσελίδας της εταιρείας μας και κατόπιν κατανοούμε μερικά βασικά στοιχεία της υποδομής του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Και στην ηλεκτρονική του μορφή το εμπόριο είναι εμπόριο και σε κάθε περίπτωση ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης E-Shop, οφείλει να δει το ηλεκτρονικό του κατάστημα ως ένα κανονικό κατάστημα με ράφια, αποθήκη, ταμείο και τέλος να το στελεχώσει με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Το κυριότερο όμως είναι ότι οι απαιτήσεις  των πελατών θα πρέπει  να καθοδηγούν τις τεχνολογικές μας επιλογές.

Ας οδηγήσει λοιπόν η Επιχείρηση την Τεχνολογία και όχι η Τεχνολογία την Επιχείρηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο