Η καλή πλοήγηση για ένα website, είναι το Α και το Ω

Η καλή πλοήγηση για ένα website, είναι το Α και το Ω,ploidisi-website

Οι επισκέπτες σε μια ιστοσελίδα δεν γνωρίζουν όσα οι κατασκευαστές της για αυτήν. Δηλ δεν γνωρίζουν πως είναι ο δομημένη, δηλαδή δεν ξέρουν :

  • Που θα βρουν το μέρος του περιεχομένου που τους αφορά
  • Πως θα βρουν το περιεχόμενο αυτό

Το κυριότερο μειονέκτημα μιας πλοήγησης είναι ο πολύς παραπάνω χρόνος ψαξίματος που ίσως τελικά δεν φέρει και αποτέλεσμα.

Όμως στην πραγματικότητα δύο τρόποι υπάρχουν για να ανακαλύψει κανείς το περιεχόμενο ενός website:

  • Μία πλοήγηση τύπου sitemap
  • Και ένας μηχανισμός search

Ο μηχανισμός τύπου search είναι το εύκολο μέρος, μια και η εγκατάστασή του και ρύθμιση του είναι απλή. Το δύσκολο είναι ο σχεδιασμός ενός sitemap ξεκάθαρου και εύχρηστου. Και αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση:

  • Των Μενού και Υπομενού (Κυρίως, πλαϊνών, Τοπ)
  • Με την χρήση συνδέσμων – links (Υποσέλιδο, και σημεία των σελίδων όπου αυτά χρειάζονται)
  • Με την σωστή κατηγοριοποίηση του περιεχομένου (άρθρων-εικόνων-Vιdeo)
  • Με την σωστή αντιστοίχηση όλων των παραπάνω, μεταξύ τους

Αυτή η εργασία προϋποθέτει προσεκτική μελέτη εκ μέρους της εταιρείας κατασκευής ιστοσελίδων γιατί πέραν της εύκολης πρόσβασης στο περιεχόμενο από τους επισκέπτες, ταυτόχρονα δημιουργούνται τα δεδομένα για την βελτιστοποίηση σε σχέση με τα αποτελέσματα στην Google.

Χρήσιμες πληροφορίες:

 

Συζητήστε με τους ειδικούς: 215 5408815 – 6972232328

Ζητήστε μας προσφορά: https://www.alfa-web.gr/prosfora/

Επισκεφτείτε μας : https://www.facebook.com/alfaweb.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο